INFEKTIONSSEROLOGI

Better for the Patient

 

High Confidence

Cost-Effective

PCR Kontroller

Våra PCR kontroller är från Vircell. Alla kontroller är CE-IVD godkända. Kvaliteten bibehålls för både DNA och RNA kontrollerna även efter frysning/upptining. Vircell FoU-teamet har lång erfarenhet och hög kapacitet att designa, utveckla och leverera anpassade biologiska kontroller för alla typer av instrument och analyser. Vircell kan också anpassa nya paneler för att möta unika behov. Det finns över 100 olika kontroller tillgängliga i 2 kategorier:

AmpliRun® DNA/RNA

AmpliRun® DNA/RNA är amplifieringskontroller som innehåller hela genomet av mikroorganismen. Hållbarheten är 2 år för DNA kontroller och 1 år för RNA-kontroller. Här har ni möjligheten att certifiera effektiviteten, kvaliteten och tillförlitligheten för er molekylära diagnostik för infektionssjukdomar.

AmpliRun® Total 

AmpliRun® Total är externa kontroller för att övervaka noggrannheten och precisionen i hela analysprocessen (extraktion och amplifiering). Dessa icke-infektiösa lyofiliserade kontroller inkluderar den kompletta inaktiverade mikroorganismen i en matris (plasma, pinne, sputum, exudat, urin, avföring och CSF) som efterliknar humant material. Kontroller är kompatibla till flera plattformar som GeneXpert (Cepheid), BD MAX (Becton Dickinson), Panther (Hologic), osv.