INFEKTIONSSEROLOGI

Bättre för patienten

Hög konfidens

Kostnadseffektivt

Produkter – Infection Serology

En relevant ingress om produktkategorin och utbudet inom kategorin, gärna med vetenskaplig förankring och med koncis och säljande text. Helt enkelt en förklaring till vad man som kund kan förvänta sig kunna hitta bland listan av produkter som följer. Här skulle man även kunna ha en rad om ev. specifikt orderförfarande, etc. Kanske även vad som gör era produkter unika och/eller mer prisvärda?

VirClia® Lotus

Ett block med en produkt och en förklarande text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Exempel på en produktlistning

 ADENOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTESTVCM00224
 ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag VIRCLIA® MONOTESTVCM07324
 BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgG MONOTESTVCM04624
 BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgM MONOTESTVCM04324
 BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN VIRCLIA® IgG MONOTESTVCM09224
 BORRELIA VIRCLIA® IgG MONOTESTVCM00924
 BORRELIA VIRCLIA® IgM MONOTESTVCM01024
 BRUCELLA VIRCLIA® IgG MONOTESTVCM00524
 BRUCELLA VIRCLIA® IgM MONOTESTVCM00724