INFEKTIONSSEROLOGI

Better for the Patient

 

High Confidence

Cost-Effective

Produktområden

Diagens mission är att erbjuda ett innovativt och patientnära produktsortiment av högsta kvalitet från internationellt erkända tillverkare. Våra produkter ger kunderna bättre verktyg och är resursbesparande, vilket ökar patientsäkerheten och tillförlitligheten avsevärt. Vi arbetar med sputspetsteknologi inom flertal vårdkritiska områden där disruptiva lösningar och automatisering ofta är centralt.

INFEKTIONSSEROLOGI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BLODGRUPPSSEROLOGI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

MOLEKYLÄR INFEKTIONSDIAGNOSTIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

NGS – NEXT GENERATION SEQUENCING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

LUFTRENING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.